Trenger du hjelp til til å finne dine røtter?

Kunne du tenkt deg en fin slektstavle å ha på veggen? 
Enten til egen vegg eller som gave?

Det å finne tilbake til sine røtter, hvor de bodde og hvordan de levde er det mange som er nysgjerrig på for tiden. Å vite mer om sine forfedre gir en verdifull innsikt i egen identitet.
Men alle har ikke like god tid til å jobbe med dette selv, og der kan jeg være behjelpelig!

Jeg gjør slektsoppdrag i Norge og Danmark. Fortrinnsvis det som kan finnes på nett og på bibliotek eller ved å bruke mine kontakter, men kan også oppsøke arkiv på det sentrale østland i Norge.

Et eksempel på et oppdrag går på å finne slekt 5 generasjoner tilbake og lage en håndutfylt anetavle.Tavlen som brukes til håndutfylling er NSF sin 5-generasjons anetavle. Jeg har selv gitt disse i gave til folk som i utgangspunktet ikke var interessert i å finne slekt, til stor lykke!